Sme tu na to, aby sme Vám splnili aj
tie najväčšie priania a vždy Vám ušili
na mieru to, čo v danej chvíli budete
potrebovať. Každé podujatie je pre nás
výzvou a službou zároveň, preto každému
venujeme osobitú pozornosť.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!

1) Kde sídlite a do akej vzdialenosti dokážete prísť?

– Sídlime v Rajci, a čo sa týka vzdialenosti, nemáme problém pokryť takmer celé slovensko

2) Kedy je vhodné rezervovať si termín?

– Čo sa týka termínu, je lepšie čím skôr. Je to výhodne pre obe strany, máme dosť času doladiť akciu podľa predstáv

3) Aký je cenník pri príprave jedla na osobu?

– Na toto nemáme stanovené pevné ceny, prispôsobujeme ceny priamo zákazníkom na mieru

4) Aká je maximálna kapacita osôb na akcií?

– Kapacitne nemáme obmedzenia, samozrejme, že máme svoje limity a záleží aj na priestore

5) Aké jedlo dokážete pripraviť na akciu?

– Ponuka jedla sa odvíja od daného priestoru a požiadavky zákazníka

1) Kde sídlite a do akej vzdialenosti dokážete prísť?

– Sídlime v Rajci, a čo sa týka vzdialenosti, nemáme problém pokryť takmer celé slovensko

2) Kedy je vhodné rezervovať si termín?

– Čo sa týka termínu, je lepšie čím skôr. Je to výhodne pre obe strany, máme dosť času doladiť akciu podľa predstáv

3) Aký je cenník pri príprave jedla na osobu?

– Na toto nemáme stanovené pevné ceny, prispôsobujeme ceny priamo zákazníkom na mieru

4) Aká je maximálna kapacita osôb na akcií?

– Kapacitne nemáme obmedzenia, samozrejme, že máme svoje limity a záleží aj na priestore

5) Aké jedlo dokážete pripraviť na akciu?

– Ponuka jedla sa odvíja od daného priestoru a požiadavky zákazníka

Sme tu na to, aby sme Vám splnili aj
tie najväčšie priania a vždy Vám ušili
na mieru to, čo v danej chvíli budete
potrebovať. Každé podujatie je pre nás
výzvou a službou zároveň, preto každému
venujeme osobitú pozornosť.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!